Skip to content

Welkom bij OnFinance

Betrouwbare bewindvoering in úw belang.
Aangesloten bij de brancheorganisatie Horus, goedgekeurd door het Landelijk Kwaliteitsbureau als beschermingsbewindvoerder
en expert op het gebied van klachtafhandeling evenals creditmanagement en inhoudelijk juridische afwikkeling. 
Deze ervaring wil OnFinance, betrouwbare bewindvoering in uw belang inzetten om mensen met schulden tot een steun in de rug te zijn…

Bewindvoering

Geldzorgen kunnen veel stress opleveren. Heb je schulden? Durf je jouw post niet meer open te maken? Schakel dan professionele hulp in. Daarmee voorkom je namelijk ernstige financiële problemen. De rechtbank kan dan bewindvoering aan je toewijzen.

Budgetbeheer

Financieel fit zijn en blijven vraagt inspanning, maar ook kennis en vaardigheden. Kun je jouw financiën niet langer zelf organiseren? Dan kun je jouw financiën uit handen geven, zonder controle hierover te verliezen. Ik help jou graag om jouw financiën te beheren.

Budgetcoaching

Met grip op jouw geldzaken, haal je het maximale uit jouw budget. Zijn jouw uitgaven groter dan jouw inkomsten? Tijdens een persoonlijke sessie stel ik samen met jou een budgetplan op, waardoor je jouw financiële doelen kunt behalen.

Referenties

Bewindvoering

Veel gestelde vragen over bewindvoering

Bewindvoering is een manier om jouw belangen te behartigen, wanneer jijzelf daartoe even niet in staat bent. Een bewindvoerder neemt dan (tijdelijk) het regelen van een aantal zaken, zoals jouw financiën van je over. Let op:  Je moet hiervoor eerst zelf  een aanvraag indienen bij de rechtbank, die vervolgens jouw bewindvoerder benoemt. Deze aanvraag kan ook door jouw vertegenwoordiger worden ingediend.  

De rechter kan beslissen dat al jouw goederen of een gedeelte ervan onder bewind vallen. Onder goederen wordt verstaan:

  • jouw banksaldo;
  • jouw loon, pensioen of uitkering;
  • jouw inboedel, zoals meubels en sieraden;
  • jouw onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. 

Jouw bewindvoerder zorgt ervoor dat jouw lopende rekeningen worden betaald. Verder worden er (betalings)regelingen getroffen, zodat je schuldeisers, voor zover mogelijk, geen dwingende maatregelen zullen nemen. Als hier ruimte voor is binnen je budget kan de bewindvoerder ook werk maken van je schulden. Is die ruimte er niet dan kijkt de bewindvoerder samen met je naar andere mogelijkheden.

De bewindvoerder legt verantwoording af bij de rechtbank. Ieder jaar moet de bewindvoerder een rapport opmaken waarin de inkomsten en uitgaven vermeld staan. Voor iedere financiële beslissing van boven de € 1.500,- moet de bewindvoerder de rechtbank op de hoogte stellen. Om de 5 jaren maakt de bewindvoerder een evaluatieverslag en dient deze in bij de rechtbank.

OnFinance biedt diverse diensten aan, zoals budgetbeheer en budgetcoaching. Bij budgetbeheer wordt jij ontzorgt en worden jouw financiën tijdelijk van jou over genomen met als resultaat dat jouw situatie wordt gestabiliseerd. Bij budgetcoaching kun je denken aan persoonlijke begeleiding en coaching om jouw geldzaken zelf op orde te brengen.  Tijdens een vrijblijvend intakegesprek adviseer ik jou graag over jouw opties en kijk ik samen met jou welke het beste bij je situatie past.

OnFinance maakt in beide gevallen samen met jou een plan van aanpak voor jouw schulden. Zodra je inzicht hebt in jouw inkomen en jouw schulden, dan weet je ook wat je elke maand overhoudt. Je kunt dan extra betalingen doen om zo sneller uit jouw schulden te komen.

OnFinance legt verantwoording af bij jou. Bij budgetbeheer ontvang je maandelijks een overzicht van jouw inkomsten en betalingen. Bij budgetcoaching heb je dat zelf in de hand. Samen met jou kijkt OnFinance naar een voor jou passende oplossing om  zo sneller jouw doelstelling te realiseren.