Skip to content

Extra leefgeld aanvragen (eenmalig)

Wil je extra leefgeld ontvangen? 

OnFinance ontvangt graag jouw verzoek op dinsdag voor 12.00 uur ’s middags, zodat het in dezelfde week op woensdag, uiterlijk donderdag in  behandeling wordt genomen. Is jouw aanvraag niet op tijd binnen, dan schuift het door naar volgende week.  OnFinance neemt geen spoedaanvragen in behandeling, ook niet telefonisch. 

Let op: Extra geld aanvragen kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Het kan zijn dat jouw verzoek om extra geld door de bewindvoerder wordt afgewezen omdat het niet past binnen het budgetplan.

Verder kan de bewindvoerder aan je vragen om de bonnen aan te leveren voor het uitgegeven bedrag. Bewaar de bonnen dus goed!